Duyurular

2/B Arazilerinin Satışında Başvuru ve Ödeme Süreleri 30 Kasım 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Kamuoyunda 2/B yasası olarak bilinen ve Devlet ile Vatandaşlar arasında yıllardır süregelen kangren olmuş bir sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için 25.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.

Bu madde ile 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak;

  1. a) Bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi,
  2. b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, 
  3. c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

30/11/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.