Defterdarlığımızda Yapılan Toplantılar

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe  Birimlerinin Gelir ve Gider Konularındaki İş ve İşlemlerine İlişkin 09-10 Nisan 2018 tarihinde Saat 9,00′ da Sayın Defterdarımız Kaya KURŞUN’un

Başkanlığında Defterdar Yardımcısı Hakan AKPINAR  ve  Birim Amirlerimiz veya Vekillerinin Katılımıyla Genel Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır.